Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem poligraficznym, funkcjonujemy w oparciu o mapę procesów wg standardów ISO zgodnie
z wymaganiami klienta oraz prawnymi w poszanowaniu dla środowiska naturalnego. W związku z tym posiadamy jasno zdefiniowaną strukturę organizacyjną. Pracujemy w oparciu o wyznaczone cele i zadania osiągane oraz doskonalone przez wszystkich naszych pracowników.

Na czele organizacji stoi Prezes Zarządu i jemu podlegają następujące struktury:

1. Księgowość

KSIĘGOWOŚĆ
 • wprowadzanie do systemu faktur zakupu i sprzedaży (księgowanie, dekretacja)
 • rozrachunki z podmiotami
 • sporządzanie bilansów i deklaracji
 • praca przy badaniu sprawozdań finansowych
  Kontakt:ksiegowosc@sonar.pl
 

KADRY

 • prowadzenie spraw pracowniczych
 • deklaracje pracownicze ZUS , US
 • rekrutacja pracowników
  Kontakt: praca@sonar.pl

2. Kierownik Składu Komputerowego

  GRAFICY
 • projektowanie graficzne oraz skład tekstu w programach InDesign, CorelDraw, Illustrator, Photoshop
 • przygotowanie plików drukarskich w standardzie PDF/X-3 z otwartych plików klienta
 • weryfikacja dostarczonych plików pdf w programie Enfocus PitStop
 • sprawdzenie dostarczonych plików pod względem zgodności z zamówieniemv
 • przygotowywanie proof-ów cyfrowych roboczych oraz certyfikowanych
 • pomoc techniczną w przypadku problemów z dostarczonymi plikami
 • nie ingeruje w zawartość dostarczonych plików bez konsultacji z klientem
 • wykonuje siatki wykrojników i pliki do wykonania matryc uszlachetniających druk
 • nie kontroluje poprawności użycia funkcji zaawansowanych druku w tym: overprint, ręcznie wykonanych zalewek, rozmieszczenia obiektów na warstwach, przejść tonalnych i przezroczystości z wykorzystaniem kolorów kryjących, osadzonych profili ICC.

  Kontakt: studio@sonar.pl

3. Kierownik Produkcji

 
 • Drukarnia,
 • Introligatornia,
 • Konserwator maszyn,
 • Magazyn i Transport,
 • Zaopatrzenie
  Kontakt:produkcja@sonar.pl

4. Pełnomocnik SZJiŚ

 • nadzór nad funkcjonowaniem i doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem.
  Kontakt:iso@sonar.pl

5. Biuro Obsługi Klienta

 • bieżąca obsługa napływających zleceń
 • monitorowanie zleceń w imieniu klienta
 • obsługa klientów strategicznych i dedykowanych (kluczowych)
 • wyceny i kalkulacje
 • przygotowywanie ofert i odpowiedzi na zapytania
 • ścisła współpraca z kierownikiem produkcji i działem graficznym
  Kontakt: biuro@sonar.pl

6. Administracja

 • pozostałe aspekty w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • przygotowywanie i organizowanie dla Zarządu projektów zmian i ulepszeń
 • rekomendacje, sprawozdawczość w zakresie stanu bieżącego
 • koordynacja nowych projektów

7. Specjalista do spraw BHP

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem firmy w zakresie BHP i warunków pracy
 • szkolenia pracowników
 • sporządzanie analiz i przewidzianej prawem dokumentacji
 • zagadnienia PPOŻ w przedsiębiorstwie

8. Sekretariat

 • wystawianie dokumentów sprzedażowych
 • logistyka korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • organizacja wytycznych pracy zarządu w zakresie spotkań biznesowych
  Kontakt: biuro@sonar.pl