Dotacje unijne

 

Sonar spółka z.o.o informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-08-008/11, pt. „Wdrożenie systemu informatycznego B2B w celu optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy drukarnią SONAR i podmiotami współpracującymi”  jest współfinansowana ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

W poprzednich latach:

 

2010 - Projekt doradczy "Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w firmie Sonar".

2006 - Projekt doradczy

  • "Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w firmie Sonar".
  • "Wprowadzanie przez Sonar Sp. z o.o. produktów i usług na rynek wschodnich Niemiec”
  • "Doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji technicznej inwestycji”

2006 - Projekt inwestycyjny „Zakup linii technologicznej do naświetleń CTP sterowanej komputerowo”

2004 – Projekt Inwestycyjny „Unowocześnienie Przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn introligatorskich” oraz wdrożenie nowoczesnego oprogramowania”

 

Więcej informacji i wskazówek znajdziesz na stronach internetowych